મોબાઇલ ફોન
+86 13647338188
અમારો ફોન કરો
+86 731 28705418
ઇ-મેઇલ
বিক্রয়8@zzbetter.com

cemented carbide

  • સિમેન્ટ કાર્બાઇડ સામગ્રી ગુણધર્મો

    Cemented carbide is made of high-hardness, refractory metal carbide (ડબલ્યુસી, TiC) micron powder as the main component, with cobalt (Co), nickel (Ni), and molybdenum (Mo) as the binder. It can be used in a vacuum furnace or hydrogen Powder metallurgy products sintered in a reduction furnace. The carbides, nitrides, borides,
    Read more
  • ટંગસ્ટન કાર્બાઇડ પરિચય

    Cemented carbide is an alloy material made of hard compounds of refractory metals and bonding metals through powder metallurgy. Cemented carbide has a series of excellent properties such as high hardness, wear resistance, good strength and toughness, heat resistance and corrosion resistance, especially its high hardness and wear resistance, which…
    Read more
1 Page 1 of 1
હવે પૂછો