મોબાઇલ ફોન
+86 13647338188
+86 18607331891
અમારો ફોન કરો
+86 731 28705418
ઇ-મેઇલ
বিক্রয়8@zzbetter.com
  • ખેર
  • બેવલ એંગલ્સ સાથે કાર્બાઇડ સ્ટ્રિપ્સ
બેવલ એંગલ્સ સાથે કાર્બાઇડ સ્ટ્રિપ્સ
  • Extruded Tungsten Carbide Strips With Bevel Angles In High Quality
    Product Name Extruded tungsten carbide strips with bevel angles in high quality Material WC + CO Grade K10, K20 Grain Size Medium, સરસ, Ultrafine and Corase Technology Extruded or Pressed Surface Blank or Ground Application Used for making solid wood or metal processing Grades and Performance of Extruded tungsten carbide strips with bevel…
1 Page 1 of 1
તમારો સંદેશ અમને મોકલો:
હવે પૂછો
હવે પૂછો