મોબાઇલ ફોન
+86 13647338188
અમારો ફોન કરો
+86 731 28705418
ઇ-મેઇલ
বিক্রয়8@zzbetter.com
 • ખેર
 • કાર્બાઇડ દોરવાનું મૃત્યુ થાય છે

કાર્બાઇડ દોરવાનું મૃત્યુ થાય છે

 • Tungsten Carbide Drawing Dies For Drawing Tube

  The advanges of our drawing dies● Delivery time is fast. ● Stable and reliable quality. ● Production experienced. 100% virgin raw material. ● Various of size and types. ● Blank or precision finished. ● Advanced production equipments and testing equipments.The grade for drawing nibs The tube carbide drawing dies…
 • Tungsten Carbide Wire Drawing Die Nibs

  The advanges of our drawing dies● Varius of size and type and can make as clients’ need; ● Delivery time is fast; ● Strictly quality control; ● Production experienced.The grade for drawing nibsThe wire carbide drawing dies nibs grade is : YG6 YG6X and YG8. Grade Density(જી / સેમી 3) કઠિનતા( રમત) TRS(MPa)
 • Tungsten Carbide Drawing Dies With Steel Case

  The advanges of our drawing dies● Varius of size and type and can make as clients’ need; ● Delivery time is fast; ● Strictly quality control; ● Production experienced.The grade for drawing nibs Grade Density(જી / સેમી 3) કઠિનતા( રમત) TRS(MPa) YG6 14.90 >90.5 >1860 YG6X 14.90 >91.7 >1800 YG8 14.80 >89.5 >2400
1 Page 1 of 1

તમારો સંદેશ અમને મોકલો:

હવે પૂછો
હવે પૂછો